Qualitat

Composició del Comité de Qualitat de la Facultat de Ciències Socials i Jurídiques d’Elx

Segons disposa l’article 10 del Reglament de Funcionament dels Òrgans Competents en Matèria de Qualitat de la Universitat Miguel Hernández d’Elx (BOUMH de 8 d’octubre de 2021) , el Comité de Qualitat de la Facultat queda integrat per:

Escolano Asensi, Carmen V.
Degana de Facultat de Ciències Socials i Jurídiques d’Elx
Contacte:
+ 34 96 665 8695
c.escolano@umh.es
decana.fcsjelx@umh.es

Gisbert López, María Cinta
Secretària de la Facultat de Ciències Socials i Jurídiques d’Elx
Contacte:
+ 34 96 665 8698
mc.gisbert@umh.es

Domenech Sánchez, Rafael Carlos
Vicedegà de Coordinació i Mobilitat (amb delegació com Vicedegà de Qualitat)
Contacte:
+34 96 665 8921
r.domenech@umh.es
vicedec.coord@umh.es

Martínez Mateo, Jesús
Vicedegà de Gestió Acadèmica
Contacte:
+34 96 665 8554
jmateo@umh.es
vicedec.gestacad@umh.esVaca Lamata, Marta
Vicedegana de Grau en Administració i Direcció d’Empreses
Contacte:
+34 96 522 2553
mvaca@umh.es
vicedec.ade@umh.es

Cifuentes Albeza, Rocío
Vicedegana de Grau en Comunicació Audiovisual
Contacte:
+34 96 522 2533
rcifuentes@umh.es
vicedec.cau@umh.es

Ortega Giménez, Alfonso
Vicedegà de Grau en Dret
Contacte:
+34 96 522 2447
alfonso.ortega@umh.es
vicedec.derecho@umh.es

Moreno Tejada, Sara
Coordinadora de Grau en Dret Semipresencial
Contacte:
+34 96 665 8797
s.moreno@umh.es
vicedec.derecho_sp@umh.es

Bia Plata, Alejandro
Vicedegà de Grau en Estadística Empresarial
Contacte:
+34 96 665 8973
abia@umh.es
vicedec.ee@umh.es

Arias Robles, Félix
Coordinador d’Àrea de Periodisme
Contacte:
+34 96 522 2416
farias@umh.es
coord.periodismo@umh.es

Cremades García, Purificación
Vicedegana de Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans
Contacte:
+34 96 665 8550
p.cremades@umh.es
vicedec.rrllrrhh@umh.es

Zoraida Esteve Bañón
Coordinadora d’Àrea del Grau en Seguretat Pública i Privada
Contacte:
+34 96 522 2085
zesteve@umh.es
coord.segpp@umh.es

Ortíz del Valle, María del Carmen
Coordinadora de Projecció del Grau en Administració i Direcció d’Empreses
Contacte:
+34 96 522 2095
maria.ortiz@umh.es
coord.proyade@umh.esGómez Gras, José María
Director del Màster en Administració i Direcció d’Empreses (MBA)
Contacte:
+34 96 665 8724
gras@umh.es

Miró Llinares, Fernando
Director del Màster en Anàlisi i Prevenció del Crim
Contacte:
+34 96 522 2590
fmiro@umh.es

Ferrús Batiste, Jordi
Director del Màster en Antropologia Social Pràctica
Contacte:
+34 96 665 8648
jferrus@umh.es

Aliaga Agulló, Eva
Directora del Màster en Assessoria Fiscal
Contacte:
+34 96 665 8913
eva.aliaga@umh.es

González Carbonell, José Francisco
Director del Màster en Auditoria de Comptes
Director del Màster en Comptabilitat i Finances Avançades
Contacte:
+34 96 522 2549
jf.gonzalez@umh.es

Tellez Infantes, Anastasia
Directora del Màster en Igualtat de Gènere en l’Àmbit Públic i Privat
Contacte:
+34 96 522 2490
atellez@umh.es

Carvajal Prieto, Miguel 
Director del Màster en Innovació en Periodisme
Contacte:
+34 96 522 2415
mcarvajal@umh.es

Estévez Casellas, Cordelia
Directora del Màster en Intervenció Criminològica i Victimológica
Contacte:
+34 96 591 9472
c.estevez@umh.esSalinas Navarro, Beatriz
Membre del Personal d’Administració i Servicis
Contacte:
+34 96 522 2052
bsalinas@umh.es

Valero Rodríguez, María Asunción
Delegada de Centre de la Facultat
Contacte:
dec.ssjj_elche.delegacion@goumh.umh.es